Om oss

Anita Sjøstrøm
Anita Sjøstrøm

En ”Trader” blir til… Sommer 2008
Anita har i 19 år arbeidet med transmisjoner til Norsk Industri. Som har vært en spennende, lærerike og inspirerende tid, hvor hun igjennom besøk, samtaler og møter har fått meget god erfaring med markedet og innblikk i bedriftenes drift og produktbehov.

I stillingene som produktansvarlig og innkjøper, ble tiden fordelte, mellom kundens behov, produkt og produsentenes egenskaper, kvalitet, pris, og ikke minst logistikk fra leverandørenes fabrikk, leveringsevne og punktlighet.

Hun besitter i dag kunnskaper og kontakter med produsenter og leverandører i Europa og Kina.

Med all denne erfaringen som ”ballast”, fant Anita nå tiden moden til å stå på egne bein med Transmita AS. Org. nr.892694192MVA

Anita bruker nå all sin erfaring og energi til å serve sine gode kunder og forretningsforbindelser, og ser frem til nye kundeforhold og et fortsatt godt samarbeid med eksisterende kunder.